SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2021

Ing ngarsa sung tulada,

Ing madya mangun karsa,

Tut wuri handayani